คำตอบของโครงงาน

1. ตอบ   2 ข้อ  (1. ) กฎแห่งการแยก   ( 2.)  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสละ

2. ตอบ  7ลักษณะ (1.) ความสูงของลำต้น  (2.) รูปร่างของฝัก  (3.)รูปร่างของเมล็ด  (4.) สีของ

เมล็ด     (5.) ตำแหน่งของดอก  (6.) สีของดอก   (7.)สีของฝัก

3. ตอบ  3 แบบ  (1.) GG  (2.) Gg   (3). gg

4. ตอบ  เพราะมีลักษณะที่เหมาะสมหลายประการ เช่น อายุสั้น ปลูกง่าย  ให้ลูกหลานจำนวนมาก

เป็นต้น  และแตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงสามาถเลือกลักษณะทางพันธุกรรมมาศึกษา

5.ตอบ  ลักษณะเด่นจะแสดงในรุ่นF1 เช่นลักษณะฝักสีเขียว  และ ลักษณะที่ไม่แสดงออกในรุ่นF1

แต่แสดงออกในรุ่นF2 จะเป็นลักษณะด้อย เช่น ลักษณะฝักสีเหลือง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s